Raspisan poziv za ulazak u riječki Poduzetnički inkubator Torpedo

Poziv je raspisan za ulazak poduzetnika u program Inkubacije, Post-inkubacije i Akceleracije

Riječka razvojna agencija Porin raspisala je javni poziv za ulazak poduzetnika u program Inkubacije, Post-inkubacije i Akceleracije u Poduzetničkom inkubatoru za uslužne djelatnosti Torpedo, koji obuhvaća sljedeće usluge: zakup poslovnog prostora, savjetodavne usluge, usluge stručne edukacije, podršku pri umrežavanju, usluge pristupa prostornoj infrastrukturi, kao i usluge pristupa inovativnoj infrastrukturi.

Za ulazak u program Inkubacije može se prijaviti poduzetnik početnik registriran za obavljanje uslužne djelatnosti. Za ulazak u program Post-inkubacije može se prijaviti poduzetnik u kasnijoj fazi rasta i razvoja registriran za obavljanje uslužne djelatnosti koji je završio program Inkubacije.

Iznimno, poduzetnici koji nisu završili program inkubacije, mogu se prijaviti za ulazak u program Post-inkubacije pod uvjetom da ostvaruju pozitivan poslovni rezultat, s time da prednost pri ulasku u program Post-inkubacije pod jednakim uvjetima imaju poduzetnici koji su završili program Inkubacije.

Za ulazak u program Akceleracije može se prijaviti poduzetnik početnik registriran za obavljanje uslužne djelatnosti čiji je razvoj proizvoda ili usluga vezan za inovativna rješenja i tehnologije koja nude dodatnu vrijednost za razvoj ponude grada Rijeke.

Na temelju ovog javnog poziva primit će se dva poduzetnika u odgovarajući inkubacijski program sukladno ljestvici poretka. Za ocjenu dostavljenih prijava na poziv primjenjuju se sljedeći kriteriji: inovativnost poslovne ideje, sukladnost ciljevima utvrđenim strateškim razvojnim dokumentima Grada Rijeke, tržišna održivost poslovne ideje, utjecaj na zapošljavanje, izvori financiranja.

Jedinična cijena zakupa utvrđuje se mjesečno prema djelatnosti koja će se u prostoru obavljati sukladno pravilniku o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru.

Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti Torpedo nalazi se na adresi Milutina Barača 62 i 66 te tako pripada u Zonu 3.

– Kandidat za prijem u program Inkubacije i Akceleracije koji ima sjedište na području grada Rijeke može ostvariti pravo na umanjenje cijene i to sto postotno umanjenje u prvih šest mjeseci, 75 postotno umanjenje u drugih šest mjeseci te 50 postotno umanjenje tijekom druge godine zakupa, piše u pozivu.

Prijave na javni poziv dostavljaju se najkasnije do 20. siječnja, u zatvorenim omotnicama osobno ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, na adresu: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Milutina Barača 62, 51 000 Rijeka s naznakom: “za javni poziv – Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti Torpedo – Ne otvaraj!”.

Na omotnici je potrebno naznačiti podatke o podnositelju prijave, i to naziv i adresu podnositelja prijave. Razgledavanje poslovnih prostora na licu mjesta za sve zainteresirane osobe održat će se 11. siječnja od 10 do 12 sati.

Dolazak je potrebno najaviti. Na mrežnim stranicama Riječke razvojne agencije Porin može se pronaći javni poziv s pripadajućim prijavnim obrascem i obrascem izjave o korištenim potporama male vrijednosti u 2023. godini, kao i pravilnik o ocjenjivanju prijava za ulazak u inkubator te pravilnik o radu, kućni red te opis programa inkubatora.

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom te dokumentacijom za podnošenje prijave mogu se dobiti svakog radnog dana od Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. u vremenu od 8 do 16 sati na telefonski broj: +385 51 634 331.

Source: novilist.hr

TomislavCrnkovic144

Learn More →