Počeli radovi na Zdravstvenom centru Rujevica. Niknut će i nova baza HGSS-a te heliodrom

Sporazum s HGSS-om vrijedan je tri milijuna kuna, dok je Grad Rijeka ustupio pravo građenja na terenu u gradskom vlasništvu

RIJEKA – Na mjestu budućeg Zdravstvenog centra Rujevica Istok započeli su prvi radovi. Radi se o iskopnim radovima koje provodi Hrvatska gorska služba za spašavanje i izvodi GP Krk, a za nastavak projekta u ovoj godini osigurano je 10 milijuna kuna u proračunu Primorsko-goranske županije za izgradnju pristupne prometnice, dok je početak radova na izgradnji zgrade planiran u rujnu.

Za projekt Zdravstveni centar – Rujevica Istok, izrađeno je idejno rješenje centralne zgrade Doma zdravlja koje će se ugraditi u urbanistički plan nove, urbane gradske sredine na Rujevici u Rijeci. Time se stječu uvjeti za pronalazak daljnjeg sufinanciranja, a novi riječki zdravstveni centar trebao bi objedinjavati resurse i djelovanje interventnih službi na području Primorsko-goranske županije, a u sklopu projekta planirana je izgradnja helidroma i objekta za potrebe HGSS-a i Zavoda za hitnu medicinu PGŽ-a.

Sporazum s HGSS-om vrijedan je tri milijuna kuna, dok je Grad Rijeka ustupio pravo građenja na terenu u gradskom vlasništvu.

Centar se gradi na zemljištu površine 13.784 četvornih metara, a u Županiji su već raniji istaknuli da ovo područje ima povoljne meteorološke uvjete, ali i stratešku povezanost koja podrazumijeva dobru povezanost s Kliničkim bolničkim centrom Rijeka i drugim dijelovima grada. Lokacija ima mogućnost pokrivanja otoka, Istre, Gorskog kotara i područja Sjevernog Velebita.

Centar na Rujevici trebao bi omogućiti Rijeci novi, moderni helidrom koji će svoju konačnu namjenu dobiti nakon što se s državom riješi sustav helikopterske hitne službe koja je potrebna građanima, ali i za turističku sezonu.

Osim što bi prema gradskim planovima Centar Rujevica trebao dodatno unaprijediti razinu zdravstvene zaštite i infrastrukture u gradu, plan Grada Rijeke je na ovom području stvoriti sekundarno gradsko središte, a osim stambenih objekata, kao bitni drugi sadržaji u prvom se redu ističe zdravstvena infrastruktura.

Source: novilist.hr

TomislavCrnkovic144

Learn More →