Veliki interes za gradnju novih električnih trajekata za Jadroliniju, prijavila se i dva domaća brodogradilišta

Čak sedam brodogradilišta iskazalo je interes za gradnju Jadrolinijinih brodova na električni pogon, potvrdili su Novom listu iz ovog nacionalnog linijskog putničkog brodara.

Rok za predaju zahtjeva za sudjelovanje u Natjecateljskom postupku uz pregovore s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma istekao je 22. veljače, a. stiglo je sedam zahtjeva.

U Jadroliniji ima rok od dva mjeseca (šezdeset dana) za pregled zaprimljene dokumentacije, te se potom znati tko može sudjelovati u daljnjem tijeku postupka.

Novi list neslužbeno saznaje kako je među zahtjevima pet stranih brodogradilišta, dok su od naših interes iskazali kraljevičko brodogradilište Dalmont Ivana Ivića i Brodotrogir Cruise, ali domaćim snagama valja pridodati i šibensko brodogradilište Iskra koje za ovaj posao konkurira u partnerstvu s jednim turskim brodogradilištem.

Jadrolinija je prethodno objavila natječaj i počela postupak javne nabave za gradnju tri putnička broda na električni pogon, procijenjene vrijednosti 45 milijuna eura, čija bi se izgradnja sufinancirala iz europskih fondova.

Kako je objavljeno u dokumentaciji o nabavi, riječ je o tri putnička broda bez emisije štetnih plinova, odnosno na električni pogon, a namijenjeni su za prijevoz putnika i tereta, svaki kapaciteta 389 putnika, s osam članova posade.

Pored opće plovidbe brod treba biti projektiran i za potrebe plovidbe na državnim brodskim linijama Mali Lošinj – Susak, Šibenik – Vodice i Suđurađ – Dubrovnik.

Source: slobodnadalmacija.hr

TomislavCrnkovic144

Learn More →