Raspisan natječaj za 5 najplaćenijih radnih mjesta u državi: najsretnijeg kandidata očekuje plaća od preko 12.000 €!

Ministarstvo financija objavilo je Javni natječaj za izbor predsjednika i četiri člana uprave Hrvatske poštanske banke, jer aktualnim članovima uprave u rujnu 2023. godine ističe mandat. Kad je u pitanju mjesto predsjednika, radi se o šefu državne firme s najvećom plaćom u zemlji, piše Poslovni dnevnik.

Kako stoji u natječaju objavljenom na stranicama Ministarstva, kandidati moraju imati završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij iz područja ekonomije i drugih srodnih područja (npr. bankarstvo i financije, poslovodstvo, računovodstvo, revizija), prava i srodnih područja (npr. uprava, financijska regulativa) ili matematike, fizike, informatike, elektrotehnike i srodnih područja.

Uz navedeno, kandidati za predsjednika i članove uprave moraju imati odgovarajuće iskustvo, na razini uprave ili neposredno ispod uprave u kreditnoj instituciji, financijskoj instituciji, društvu za osiguranje ili velikim poduzetnicima određenima računovodstvenim propisima, ili iskustvo na ključnim rukovodećim mjestima u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim i financijskim institucijama.

Pod odgovarajućim iskustvom podrazumijeva se deset godina recentnog radnog iskustva za kandidata za predsjednika uprave te pet godina recentnog radnog iskustva za kandidate za članove uprave. Traži se i znanje engleskog jezika te nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele.

Uprava se bira na 4 godine.

Kako je nedavno objavljeno, Registar trgovačkih društava u vlasništvu države na stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa otkrio je da najvišu plaću, od predsjednika Uprava i direktora, ima čelnik Hrvatske poštanske banke Marko Badurina.

Prema podatku iz studenog prošle godine bruto plaća predsjednika Uprave HBP-a je čak 92.241 kunu, a dok plati sve što od njega zahtjeva država, ostane mu čisti neto od 57.276 kuna, piše Poslovni dnevnik. U eurima bi to bilo preko 12.000 bruto, odnosno “samo” 7.600 € neto mjesečno.

Source: slobodnadalmacija.hr

TomislavCrnkovic144

Learn More →