Bacili ste oko na jednu malu, ali tetke od babe se isto prezivaju? Što ako se zaljubite u rodicu, pa čak i oženite…

Nevjerojatno, ali moguće.

Prijateljica koja živi i radi van Hrvatske, svaki dolazak u domovinu iskoristi (i) za druženje. Volimo se, tako, na daljinu i barem dva puta u godini popijemo kavu zajedno.

Tema za razgovor, pretpostavljate dobro, ne nedostaje.

Pri posljednjem susretu nekako se u moru naših priča pojavi i ime dalmatinskog sela iz kojeg su nam podrijetlom obje majke. Prvi put. U godinama druženja.

Da skratim priču – mi smo rodice! I to bliske. Rekli bi u našem narodu “treće kolino”. Različita nam prezimena nisu nikada bila poveznica, ali naše majke, srećom žive i zdrave – znaju tko smo i što smo jedni drugima.

– Zamisli da je moj Mali sreo tvoju Malu i da su se zaljubili – kaže moja prijateljica, zgrožena mogućnošću.

I tada smo upitali one koji se ovakvom problematikom bave kako krvnom srodstvo utjeće na dozvole odnosno zabrane vjenčanja, i to iz tri ugla: pravnog, genetskog i kanonskog.

– Obiteljskim zakonom i to člankom 27., određeno je da brak ne mogu međusobno sklopiti krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi sestra i brat, polusestra i polubrat, dijete sa sestrom ili polusestrom, ili bratom, ili polubratom svojega roditelja, djeca sestara i braće, te polusestara i polubraće, a naprijed navedeno se primjenjuje i na odnose nastale posvojenjem – kazala nam je glasnogovornica Općinskog suda u Splitu Dunja Rumora.

– Nadalje, Obiteljski zakon određuje da brak koji bi sklopili srodnici nije valjan te da se na njega imaju primijeniti odredbe o poništaju braka – dodala je glasnogovornica.

Pregledom evidencije sudskih predmeta pri ovom sudu u posljednjih nekoliko godina utvrđeno je da se u tom razdoblju nisu vodili predmeti radi poništaja braka zbog postojanja krvnog srodstva.

Razlog tome možemo pronaći u našem tradicionalnom načinu života. Ipak smo mi Dalmatinci! Vezani obiteljskim vezama čvrsto poput broda uz obalu.

I Crkva je na to utjecala odgojem generacija. Doznajemo tako od mr. don Ante Rake, inače suca Crkvenog interdijecezanskog suda, kratki prikaz zapreke krvnoga srodstva (consaguinitas, lat.).

– Krvno srodstvo je odnos koji nastaje među osobama na temelju naravnog rađanja jedne od druge ili obiju od zajedničke treće osobe. Temelj krvnog srodstva je rađanje, bez obzira da li se radi o zakonitoj ili nezakonitoj vezi – službeno se pojašnjava odnos u Crkvenim knjigama.

Obzirom na pojmove koji se upotrebljavaju kod krvnog srodstva razlikujemo: “korijen”, a to je osoba od koje proizlaze druge osobe, bilo posrednim bilo neposrednim rađanjem; “loza” (ili linija) je niz osoba koje naravnim rađanjem potječu jedna od drugih ili od istog zajedničkog korijena; “ravna loza” je niz osoba koje naravnim rađanjem proizlaze jedna od druge; “pobočna loza” je niz osoba koje imaju zajednički korijen iz kojeg su proizišle naravnim rađanjem. One ne potječu jedna od druge, već od zajedničkog pretka.

– Stupanj (ili koljeno, uvriježen izraz u narodu) je razmak između dva rođenja ili udaljenost jedne osobe od druge u istoj lozi – objasnio nam je don Rako.

Krvno srodstvo se računa po lozi i stupnjevima i to tako, da se ravna loza računa po načelu “toliko je stupnjeva koliko je rođenja ili koliko je osoba, kada se oduzme korijen”. Tu postoji samo jedna loza koju čine: djed, otac, sin, unuk…

Pobočna loza računa se po načelu “toliko je stupnjeva koliko je osoba u obje loze skupa, pošto se oduzme korijen”. Brat i sestra su u drugom stupnju krvnog srodstva, njihova djeca u četvrtom, njihovi unuci u šestom…

Ovo su načela rimskog računanja krvnog srodstva koja je uveo Zakonik i on određuje zapreku u ravnoj lozi, pobočnoj lozi, kao i slučajeve kada se ne smije dati oprost od zapreke krvnog srodstva.

Zapreka krvnog srodstva u ravnoj lozi je u Zakoniku precizirana, pa kaže kako je u ravnoj lozi krvnoga srodstva nevaljana ženidba među svim precima i potomcima, bilo zakonitim bilo naravnim.

Prema tome, nevaljana je ženidba između majke i sina, oca i kćeri, djeda i unuke, bake i unuka.

Što se tiče zapreke u pobočnoj lozi Zakonik određuje kako je nevaljana ženidba sve do četvrtoga stupnja. Prema tome, nevaljana je ženidba između: brata i sestre, strica i nećakinje (bratove kćeri, jer se tu radi o 3. stupnju krvnog srodstva), strica i unuke (kćerka bratova sina), bratića i sestrične (a to su djeca od braće i sestara)…

Kanon je jasan: Neka se nikad ne dopusti ženidba ako ima ikakve dvojbe da su stranke krvno srodne u nekom stupnju ravne loze ili u drugom stupnju pobočne loze.

Dok postoji bilo kakva dvojba da među onima koji namjeravaju sklopiti ženidbu postoji takvo krvno srodstvo koje je skriveno, njihova ženidba se ne smije dopustiti. To se može dogoditi tada kad je jedna strana iz zakonitog braka, a druga iz neke druge nelegalne ili nezakonite tajne veze.

– Kao poseban problem se ovdje pojavljuje krvno srodstvo osoba koje su rođene posredstvom umjetne oplodnje, budući da se u određenim državama ne vode zabilješke o davateljima sjemena. Stoga se može dogoditi da ženidbu sklope brat i sestra po ocu, a da uopće ne znaju da su brat i sestra – doznajemo.

A genetički je tako što veliki problem. Naime, na ljudske osobine i na bolesti čak je 49 posto ovisno o nasljeđu, a ostatak je na okolišu. Kod krvnih srodnika mogućnost mutacije gena je češća. Imajte pri tom na umu, recimo, kraljevske europske obitelji. Kod njih je upravo zbog ženidbe među bliskim rođacima pojava hemofilije (nemogućnost zgrušavanja krvi) bila i više nego česta. Bila je, recimo to tako, redovita pojava.

Ni na našim otocima nije situacija bila bolja… Svašta se radilo za sačuvati zemlju na okupu.

Source: slobodnadalmacija.hr

Tomislav Crnkovic

Learn More →